top of page

10 propostes destacades

Les properes eleccions municipals seran transcendentals per al futur del nostre municipi. Tenim el repte de mantenir el nostre model de ciutat i alhora portar Sant Feliu de Llobregat al futur, amb el soterrament com a motor de canvi.

Abordarem la transformació de la ciutat comptant amb la participació de la ciutadania per definir un nou
gran centre amb més zones verdes i més i millor transport públic.

10 propostes destacades

El programa de Sant Feliu En Comú Podem incorpora 366 propostes, que se centren a continuar construint una ciutat a mida de les persones, de manera participativa.

Propostes com:

1) Abordarem la transformació de la
ciutat comptant amb la participació
de la ciutadania per definir un nou
gran centre amb més zones verdes i
més i millor transport públic.

2) Impulsarem una renda local per a
persones en situació de vulnerabilitat i
consolidarem el programa de detecció
de necessitats per a gent gran.

3) Continuarem prioritzant les promocions
d'habitatge públic, generant 400 nous
habitatges de protecció oficial.

4) Reservarem el terreny per a ubicar-hi
un necessari tercer institut públic, i
exigirem a la Generalitat la seva construcció.

5) Remodelarem l'antic edifici de la
Policia Nacional de la Plaça del Vuit
Març, per a ubicar-hi un nou
Centre d'Informació i Recursos
per a Dones (CIRD).

6) Planificarem els nous equipaments
que necessitarà el Sant Feliu de després
del soterrament, prioritzant un espai per
a colles, un nou espai escènic, un nou
pavelló esportiu i una nova comissaria
de policia local.

7) Reforçarem el programa de Policia
de Proximitat per abordar la seguretat
amb una visió comunitària.

8) Vetllarem pel compliment de
l'acord amb la Generalitat sobre
la construcció a la Rambla
d'un nou ambulatori amb
servei d'urgències 24h.

9) Continuarem millorant els nostres
carrers i places, pacificant i generant
noves zones verdes a la ciutat; i també
noves zones d’esbarjo per a mascotes.

10) Crearem una empresa
pública municipal que ens permeti
la municipalització de serveis, i
continuarem desenvolupant mesures
per a la lluita contra el canvi climàtic.

bottom of page